วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
นางสาวญานสิริ ฌานถนอมเกียรติ
รหัส 53181020109
คบ.ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
สาระสำคัญ
   เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว (พ.ศ.2558) เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาแต่ละประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยกับเขาด้วย ดังนั้นเราต้องรู้เกี่ยวกับดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติอาเซียนในแต่ละประเทศกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเอง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  1.3 ม.4/2    พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม  ข่าว เหตุการณ์ และ      สถานการณ์ตามความสนใจ
  4.1 ม.4/1    ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.   นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
2.    นักเรียนสามารถพูดและเขียนชื่อของดอกไม้ประจำชาติอาเซียนได้
3.    นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียนได้                                                                                                 
กิจกรรมการเรียนรู้
1.             นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนได้โดยการศึกษาจากบทความและวิดีโอ


ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์

                Simpor is the national flower of Brunei.

ดอก Simpor (Dillenia suffruticosa) เป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลือง เมื่อบานเต็มที่กลีบดอกจะบานออกคล้ายกับร่ม รูปดอก Simpor พบได้ในธนบัตรราคา 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านศิลปะการออกแบบงานฝีมือพื้นเมือง ดอก Simpor พบทั่วไปตามแม่น้ำของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยเฉพาะแม่น้ำ Tem-burong และยังพบตามบึง หรือบริเวณที่มีทรายสีขาว ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ชนิดนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการรักษาบาดแผล
The Simpor (Dillenia Suffruticosa) tree has large bright yellow petals and large leaves. When fully in bloom, the petals spreading out like an umbrella. The image of the Simpor flower is found on the Brunei one-dollar bank note. It is also widely used in Brunei in art design for traditional handicrafts. The Simpor is commonly found along the rivers in Brunei, especially the Temburong River, and also at swamp or white sand areas. Most parts of the tree have multiple uses, for instance, the treatment of wounds.


 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน

Rumdul is the national flower of Cambodia.
ดอก Rumdul หรือ ดอกลำดวน เป็นดอกสีขาวเหลืองอยู่บนใบเดี่ยว มีกลิ่นหอมในเวลาค่ำ เนื่องจากกลิ่นหอมนี้เองทำให้ในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงเขมร ต้นลำดวนมีความสูง 8-12 เมตร พบได้ทั่วไปในประเทศกัมพูชา และนิยมปลูกในสวนสาธารณะ 
The Rumdul (Mitrella Mesnyi) bears a small yellowish-white flower with a single alternate leaf. The flower produces a distinctive fragrance which is prominent in the evening. Due to its attractive scent, the Khmer women had often been compared to the Rumdul flower during the ancient times. The Rumdul tree, which grows to a height of 8 -12 meters, can be seen almost everywhere in Cambodia, and is often planted as a decorative tree in public parks.3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี

Moon Orchid is the national flower of Indonesia.
ดอก Moon Orchid หรือ กล้วยไม้ราตรี เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ Phalaenopsis amabilis ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย โดยดอกไม้ประจำชาติที่เหลือ คือ ดอก Jasmin-num sambacและดอก Rafflesia arnoldii ดอก Moon Orchid เป็นหนึ่งในบรรดาดอกกล้วยไม้ที่บานนานที่สุด โดยช่อดอกสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นานถึง 2-6 เดือน โดยปกติดอก Moon Orchid จะบาน 2-3 ครั้งต่อปี ก่อนจะโตเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงมักพบทั่วไปในที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย
The Moon Orchid or Angrek bulan (Phalaenopsis Amabilis) is one of Indonesia’s three national flowers. The other two are Jasminum sambac and the Rafflesia arnoldii. The Moon Orchid is one of the longest blooming orchids. The inflorescence are branched and can last from two to six months before dropping. The Moon Orchid usually blooms two to three times a year once it has reached maturity. It thrives in moist temperature so it is widely found in the lowlands of Indonesia.
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) : ดอกจำปาลาว

 Champa is the national flower of Laos.
ดอก Champa หรือ ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ประจำชาติ และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาว มีกลิ่นหอม และมีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง สีชมพู และโทนสีอ่อนต่างๆ ดอก Champa เป็นตัวแทนของความจริงใจ และความสุขในชีวิต จึงนิยมใช้ประดับในพิธีต่างๆ หรือทำเป็นพวงมาลัยเพื่อต้อนรับแขก ดอกChampa บานทุกวัน และอยู่ได้นาน จึงมักปลูกอย่างแพร่หลาย และเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในบริเวณวัด
The Dok Champa (Plumeria) is the national flower and official symbol of Lao PDR. The waxy flower with a sweet scent can be found in many colors: red, yellow, pink and multiple pastels. For the Lao people, Dok Champa represents sincerity and joy in life. The flower is often used as a decoration in ceremonies or made into a garland to welcoming guests. The Dok Champa blooms everyday and lasts a long time. The trees are planted throughout the country and in particular, can be seen near the monastic areas.


 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง
   Bunga raya is the national flower of Malaysia

ดอก Bunga raya หรือ ดอกพู่ระหง เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย กลีบดอก 5 กลีบของดอก Bunga raya เป็นตัวแทน 5 หลักการแห่งความเป็นชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ ดอก Bunga raya พบได้ทั่วไปในประเทศมาเลเซีย และบางส่วนของต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และความงามได้อีกด้วย 
The five-petaled Bunga raya (Hibiscus Rosa-Sinensis) has been Malaysia’s national flower since 1960. Symbolically, the five petals of the bunga raya represent the “Five Principles of Nationhood” – Malaysia’s national philosophy in strengthening national unity and tolerance -- while the red colour represents courage. The flower can be found throughout the country and parts of the Bunga raya’s shrub have medicinal and cosmetic uses.


6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว

Sampaguita Jasmine is the national flower of
the Philippines.
  
ดอก Sampaguita Jasmine หรือดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 1934ดอก Sampaguita มีกลีบดอกรูปดาวสีขาวที่บานตลอดทั้งปี โดยจะแย้มดอกในตอนกลางคืนและส่งกลิ่นหอมประมาณหนึ่งวัน สำหรับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง การผลิบานของดอก Sampaguita ถูกนำมาเฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่าและบทเพลงของประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้มีที่มาจากแถบ Himalaya ในศตวรรษที่ 17
The Sampaguita Jasmine (Arabian Jasmine) was adopted as the national flower of the Philippines since 1934.  The Sampaguita bears a white, star-shaped flower which blooms for the full year. The flower opens at night and lasts for about one day, producing a unique sweet scent. For the Filipino people, the flower is the symbol of purity, simplicity, humility and strength. Its blossom is celebrated in Philippine legends, stories and songs. It is believed that the flower was brought from the Himalayan areas to the Philippines in the 17th century.

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า

Vanda Miss Joaquim is the national flower of Singapore.
  
ดอก Vanda Miss Joaquim เป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมาที่สุดในประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ ด้วยสีม่วงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม อีกทั้งบานตลอดปี ทำให้ดอกไม้ชนิดนี้ถูกยกสถานะให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 1981 Vanda Miss Joaquim พบได้ทั่วไปในประเทศสิงคโปร์ 
The best known orchid in Singapore is the national flower, Vanda Miss Joaquim. The orchid is a hybrid and was named after its breeder. The orchid bears an exquisitely beautiful (purple) color and shape. It blooms throughout the year. Its unique features won it the status of the official national flower of Singapore, over forty contenders, in 1981. Vanda Miss Joaquim is commonly planted in Singapore.

8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์

Ratchaphreuk is the national flower of Thailand.
  
ต้น Ratchaphruek หรือ ต้นราชพฤกษ์ มีช่อดอกสีเหลืองที่สวยงาม ชาวไทยถือว่าสีเหลืองของดอกไม้ชนิดนี้ คือ สีของพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีปรองดองของคนไทย ดอกราชพฤกษ์จะเริ่มบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ขณะผลิบานต้นจะทิ้งใบเหลือเพียงดอกสีเหลืองอร่าม ดอกราชพฤกษ์เป็นที่รู้จักทั่วไปในประเทศไทย และปลูกอย่างแพร่หลายตามแนวถนน 
The Ratchaphruek (Cassia Fistula Linn) tree bears beautiful yellow cluster-shaped flowers. The Thai people regard its yellow hue as the colour of Buddhism and the colour of glory. Ratchaphruek blooms annually from February to May and symbolises the unity and harmony of the Thai people. While the flowers are blossoming, the tree sheds its leaves, leaving only bright yellow flowers hanging on its branches. The Ratchaphruek is widely known in Thailand and is grown in abundance along the roadsides.

9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว

 Lotus is the national flower of Vietnam.
ดอก Lotus หรือ ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ชาวเวียดนามถือว่าเป็น 1 ใน 4 ของพันธุ์ไม้ที่มีความสง่างาม ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นสน ต้นไผ่ และต้นเบญจมาศ ดอกบัวเป็นที่รู้จักในนาม “ดอกไม้แห่ง รุ่งอรุณ” พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำของประเทศเวียดนาม สำหรับชาวเวียดนามแล้ว ดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ความสง่างามของดอกบัวมักถูกกล่าวถึงในบทกลอน และเพลงพื้นเมืองของประเทศเวียดนาม
The people of Viet Nam regard the Lotus as one of the four graceful flowers and plants, along with the pine, bamboo, and chrysanthemum. Known as the ‘flower of the dawn’, the Lotus is found throughout the country at lakes and ponds.  To the Vietnamese, the lotus is the symbol of purity, commitment and optimism for the future. The elegance of the lotus is often cited in the Vietnamese folk songs and poems.     10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่

Padauk is the national flower of Myanmar.
ดอก Padauk หรือ ดอกประดู่ ผลิดอกสีเหลืองทองและส่งกลิ่นหอมหลังฤดูฝนแรกของเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ของประเทศพม่า เมื่อผลิดอก ต้นของดอก Paduak จะเป็นสีทองตลอดทั้งคืน ชาวพม่าจึงถือว่าต้น Padauk เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง และความทนทาน ดอกไม้ชนิดนี้ยังหมายถึงวัยหนุ่มสาว และความรัก ดอก Padauk เป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีและพิธีทางศาสนา จึงพบมากในประเทศพม่า นอกจากนี้ ลำต้นยังสมารถนำไปทำเครื่องเรือนได้อีกด้วย
The Padauk (Pterocarpus Indicus) blossoms in tiny fragrant yellow-gold flowers after the first showers in April, coinciding with the Myanmar New Year festival. Once in bloom, the entire tree turns gold overnight. The Myanmar people regard the Paduak tree as the symbol of strength and durability. The beautiful flower also signifies youth, love and romance. The flower plays an indispensable part in traditional and religious ceremonies. The Padauk can be found throughout the country. The wood of the tree is also used for making furniture.
วีดีโอเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติต่างๆในอาเซียน


    รู้จักกันไปแล้วสำหรับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ที่หลายดอกก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีและเคยเห็นในประเทศไทยอยู่บ้าง หากพบเจอเพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนที่แวะมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยแล้วล่ะก็ ลองมอบดอกไม้เหล่านี้ให้เพื่อเป็นการต้อนรับ ก็คงจะสร้างความปลื้มใจให้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะ


บทสนทนาการกล่าวทักทาย แนะนำตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้พูดคุยกับเพื่อนๆชาวอาเซียน
บทสนทนาภาษาอังกฤษ การทักทาย (Greetings)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การทักทายภาษาอังกฤษ คำทักทายภาษาอังกฤษที่ควรทราบมีดังนี้
Good morning            สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
Good afternoon  สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
Good evening             สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
Good day                     สวัสดี (ตลอดวัน)
Hello/Hi                                       สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การสอบถามทุกข์-สุขภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สอบถามว่าสบายดีหรือ ได้แก่
How are you?             (เน้นเรื่องสุขภาพ)
How are you going?  (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)
How’s it going?                   (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน)
How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)
How’s your life?
How’s everything?
How are things (with you)?

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การตอบ ตัวอย่างการตอบภาษาอังกฤษ ได้แก่
(I'm) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
Good.                    สบายดี
Very well             สบายดีมาก
I'm O.K.                               ก็ดี
So so.                    ก็งั้น ๆ
Not (too) bad      ก็ไม่เลว
Great!                    เยี่ยม

บทสนทนาภาษาอังกฤษการแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others)


บทสนทนาภาษาอังกฤษการแนะนำตนเอง
Let me introduce myself.
ขอแนะนำตัวเอง
May I introduce myself?
ขอแนะนำตัวเอง
I’m/My name’s Udom Chaiyo. 
ผมชื่ออุดม ไชโย
I'm Thai.
ฉันเป็นคนไทย
I'm from Thailand.
ผมมาจากประเทศไทย
I'm a student at …….. College.
ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย …..
I study at …………… College.
ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัย …..
I’m teaching at …………… College.
ผมสอนอยู่ที่วิทยาลัย …..
I’m a teacher of ….. at ….. College.
ผมเป็นครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย …..
I work at ….. College.
ฉันทำงานที่วิทยาลัย …..
I live in Chonburi.
ผมอยู่ชลบุรี
I'm in the first year.
ผมอยู่ปี 1
I'm a second year student.
ฉันเป็นนักเรียนปี 2
I study ……………….
ผมเรียนสาขา ……..
My field of study is ………….
สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………
My college is in Rayong.
วิทยาลัยฉันอยู่ที่ระยอง
อื่น ๆ
Certificate of Vocational Education
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Diploma of Vocational Education
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
บทสนทนาภาษาอังกฤษการแนะนำผู้อื่น
This is Peter.
นี้คือปีเตอร์
I'd like you to know Peter.
ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์
I'd like to introduce you to Wanna.
ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักวรรณา
I want to introduce my friend May.
ผมอยากจะแนะนำเมย์เพื่อนผม
I want you to meet my friend John.
ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม
Here's Sawat and that's Suphon.
นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล
บทสนทนาภาษาอังกฤษคำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่
(It’s) nice/good to meet/see you.
(I’m) pleased to meet/see you.
(I'm) glad to meet/see you.
It's a pleasure to meet you.
การตอบ ให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง 'เช่นเดียวกัน’ เช่น
Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างการสนทนาเกี่ยวกับการสั่งซื้อดอกไม้
บทเรียน 45 - สั่งซื้อดอกไม้.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
สวัสดีตอนบ่าย,มีอะไรให้ฉันช่วยไหม?
Good afternoon, how may I help you?
ไรอัล
Ryan :
สวัสดี,ผมอยากจะสั่งดอกไม้.
Hi, I'd like to order some flowers.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
จะเอาไปให้ใครค่ะ ?
Who are they for?
ไรอัล
Ryan :
สำหรับภรรยาของผม เธอชื่อ ซามานธา
They're for my Wife. Her name is Samantha.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
คุณ อยากได้ดอกอะไร?
What kind of flowers would you like?
ไรอัล
Ryan :
ผมไม่รู้. ผมไม่ค่อยรู้ เกี่ยวกับดอกไม้มากนัก คุณสามารถ แนะนำ ได้ไหม?
I don't know. I don't know too much about flowers. Can you recommend something?
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
โอเค. อะไรเป็นเหตุผลที่คุณ ส่งดอกไม้ให้ เธอ?
OK. What's the reason you are sending her flowers?
ไรอัล
Ryan :
วันนี้เป็นวันเกิด เธอและเธอ บอกผมว่า เธอ อยากให้ผมซื้อดอกไม้ให้ เธอ .
Today's her birthday and she told me she wants me to buy her flowers.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
คุณ รู้ ไหมว่า เธอ ชอบดอกอะไร ?
Do you know what kind of flowers she likes?
ไรอัล
Ryan :
ผมไม่ แน่ใจ. ผมรู้ ว่าผมควรจะรู้, แต่ผมไม่ สามารถจำ ได้ ตอนนี้.
I'm not sure. I know I should know that, but I can't remember right now.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
อืมม์,สำหรับภรรยาของคุณ , ดังนั้น ฉันคิดว่า คุณ ควรจะให้ดอกกุหลาบแก่ เธอ.
Well, they're for your wife, so I think you should give her roses.
ไรอัล
Ryan :
กุหลาบคงจะใช้ได้.
Roses will be fine.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
สีอะไร?
What color?
ไรอัล
Ryan :
ผม คิดว่า สีแดง คงจะ ดี.
I think red would be nice.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
คุณ ต้องการมารับหรือให้เราจัดส่งพวกมัน?
Do you want to pick them up or should we deliver them?
ไรอัล
Ryan :
คุณ กรุณาส่งพวกมันได้ไหม .
Can you deliver them please.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
ที่อยู่อะไรค่ะ?
What's the address?
ไรอัล
Ryan :
241 ถนนเมน.
241 Main street.แหล่งที่มา